Jaarvergadering

Bij deze wil ik je namens het bestuur uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 20 februari 2018. Deze wordt gehouden in De Heere van Meijel, Dorpsstraat 19 te Meijel. De vergadering begint om 20.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter.
 2.  Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 21-02-2017
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken.
 4. Financieel jaarverslag 2017. Verslag kascontrolecommissie.
 5. Contributie 2018 en 2019.
 6. Jaarverslag 43
 7. Presentatie zomertoerprogramma 2018.
 8. Vélo-tour Het Brabantse Land, Paasmaandag 2-4-2018.
 9. Vélo-weekend 1 juni t/m 3 juni 2018.
 10. Organisatie Fiets4Daagse 2018.
 11. Feestavond 2018, organisatie in handen van Mart Broens, Frits Daniëls, Carla Verberne, Jan van der Werf, Sanne Peeters.
 12. Vélo-avond 2018.
 13. Organisatie MTB/cyclocross wedstrijden 2018.
 14. Bestuurssamenstelling. Mart Broens is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Huib van den Beuken, Johan ten Dam, Frans-jozef Maas en Toon van Doormalen zijn periodiek aftredend en allen herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot een half uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering.
 15. Nightbike 2018.
 16. Rabobank Clubkas Campagne 2018.
 17. Website.
 18. ATB route Meijel.
 19. Kleding.
 20. Rondvraag.
 21. Sluiting door de voorzitter.

NB: NTFU pasjes worden geen nieuwe verstrekt, de huidige pasjes blijven voortaan geldig.

Na afloop kan men de bestelde kleding in ontvangst nemen.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van TWC de Vélo,

Toon van Doormalen, secretaris.